minipensieri - Intracomunitari: "Li avete allettati, li avete invitati, li avete cercati, li avete raccolti, li avete salvati, li avete accolti e adesso teneteveli e manteneteli."